بیضه ها به دلیل موقعیت خاصی که دارند آسیب‌پذیرند و حوادث و سوانح منجر به ضربه‌ دیدن آن‌ها می‌شود. در اغلب موارد ضربه ی مستقیم عامل آسیب‌های بیضه است. ضربه های شدید وارده به بیضه می تواند باعث پیچ خوردگی بیضه، آسیب عروقی بیضه و یا پارگی لایه پوشاننده بیضه ( تونیکا آلبوژینه ) شود.

اتفاقاتی نظیر خونریزی در درون کیسه بیضه و یا خونریزی در داخل بافت بیضه نیز از عواقب تروما ( ضربه ) به بیضه می باشند. در مواردی نیز ترومای نافذ مانند آسیب با چاقو و یا گلوله عامل آسیب به بیضه ها می گردد.

علت بروز بیماری ضربه به بیضه

ضربه و آسیب فیزیکی به بیضه، درد خیلی شدید ایجاد می‌کند. همچنین کبودی و تورم بیضه‌ها نیز می تواند به دنبال آن ایجاد گردد. موارد شدید آسیب بیضه می تواند موجب ناباروری گردد.

نحوه تشخیص ضربه به بیضه

از روش های تشخیصی این بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

سرطان مثانه

درمان ضربه به بیضه

در صورتی که آسیب وارد شده بر بیضه کم باشد و بخصوص پارگی لایه پوشاننده نسج بیضه اتفاق نیافتاده باشد با استفاده از روش هایی نظیر خودداری از انجام دادن فعالیت های سنگین، استفاده از کمپرس یخ بروی کیسه ی بیضه، مصرف مسکن برای کاهش درد و التهاب، مصرف آنتی بیوتیک به منظور جلوگیری از بروز عفونت می‌توان بیمار را درمان کرد و از عوارض آن جلوگیری کرد.

در صورتی که ضربه وارده شده به بیضه بسیار شدید باشد جراح، کیسه بیضه را به منظور بخیه زدن پوشش روی بیضه باز می‌کند. ممکن است در حین جراحی بخشی از بیضه یا گاهی تمام آن برداشته شود.